ΝΕΑ

Ενημέρωση για ιδιοκτήτες ακίνητων

Ακολουθεί ενημερωτικό σημείωμα για τις ενέργειες, στις οποίες πρέπει να προβείτε, ώστε να αποφύγετε τυχόν πρόστιμα και αναδρομικά τέλη για τις ιδιοκτησίες σας.

Σας ενημερώνουμε πως στις 27/02/2020 άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης των δηλωθέντων τετραγωνικών για όσα ακίνητα κατά το παρελθόν είχαν δηλωθεί πλημμελώς στους Δήμους, προκειμένου οι ιδιοκτήτες να γλιτώσουν αναδρομικά πρόστιμα και φόρους.

Πλέον, η ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα θα συνδέεται αυτόματα με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) με το Μητρώο του Περιουσιολογίου Ε9 όπως και με το σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ. Εντός ολίγων ημερών θα συνδέεται και με τη βάση του Κτηματολογίου και της Πολεοδομίας. Για το λόγο αυτό προτείνεται η άμεση διόρθωση τυχόν αδήλωτων τετραγωνικών.

Ποια είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα;

Πληκτρολογώντας τη διεύθυνση https://tetragonika.govapp.gr. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων μόλις επισκεφθούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη δήλωση των «ξεχασμένων» τετραγωνικών μέτρων στους δήμους έχουν την ευκαιρία να διαπιστώσουν εάν η επιφάνεια για κάθε ακίνητο που έχουν στην κατοχή τους όπως αποτυπώνεται στο έντυπο Ε9 είναι η ίδια με τα όσα έχουν δηλωθεί στον οικείο δήμο. Οι ιδιοκτήτες που θα διαπιστώσουν διαφορές θα πρέπει να δηλώσουν στους δήμους τα ίδια ακριβώς τετραγωνικά μέτρα για τα ακίνητά τους όπως αυτά εμφανίζονται στο Ε9.

Στην πλατφόρμα οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να προβούν σε αρχική δήλωση της επιφάνειας ακινήτων τους στον οικείο Δήμο ή να διορθώσουν τα πραγματικά τετραγωνικά. Η διόρθωση αφορά στις περιπτώσεις που το εμβαδόν που καταγράφεται στους λογαριασμούς της ΔΕΗ είναι μικρότερο από το πραγματικό, που εμφανίζεται στο Ε9.

Και εάν το εμβαδόν στο λογαριασμό της ΔΕΗ είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό που φαίνεται στο Ε9;

Σε περίπτωση που το εμβαδόν στον λογαριασμό της ΔΕΗ ή άλλου παρόχου ρεύματος είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό που αναγράφεται στο Ε9, τότε ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να το δηλώσει αυτοπροσώπως στον οικείο Δήμο μαζί με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Διαφορές στο Ε9

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ακινήτου θέλει να δηλώσει τα αδήλωτα τετραγωνικά στην πλατφόρμα των δήμων, αλλά αυτά δεν φαίνονται ούτε στο Ε9, η αίτηση δεν θα προχωρήσει. Έτσι, οι επιλογές θα είναι δύο:

 • Να δηλωθούν τα τετραγωνικά και στο Ε9 οπότε αυτομάτως θα κινηθούν και οι διαδικασίες για την είσπραξη του ΕΝΦΙΑ. Μπορεί να μην καταλογίζεται το πρόστιμο της εκπρόθεσμης δήλωσης (ύψους 100 ευρώ) όπως συνέβαινε παλαιότερα, όμως ο πρόσθετος φόρος θα βεβαιωθεί στον ιδιοκτήτη.
 • Να μη γίνει η δήλωση και να παραμείνει η εκκρεμότητα. Ο ιδιοκτήτης θα βρει το πρόβλημα μπροστά του όταν θα χρειαστεί να μεταβιβάσει το ακίνητο στο παιδί του (ή σε κάποιον τρίτο) οπότε τότε θα χρειαστεί και να πληρώσει τον πρόσθετο ΕΝΦΙΑ πέντε ετών και να καταβάλει τα δημοτικά τέλη, τους δημοτικούς φόρους και τον ΤΑΠ αναδρομικά.

Ποια είναι η προθεσμία υποβολής της δήλωσης;

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων είναι μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.

Ποιους αφορά η ρύθμιση;

Η ρύθμιση αφορά σε κάθε είδους ακίνητα ηλεκτροδοτούμενα και μη, δηλαδή κατοικίες, καταστήματα, γραφεία, αποθήκες, βοηθητικούς και κοινόχρηστους χώρους κτιρίων και πολυκατοικιών, βιοτεχνικούς και βιομηχανικούς και ακάλυπτους χώρους, νόμιμα ή τακτοποιημένα αυθαίρετα.

Ποια δικαιολογητικά πρέπει να καταθέσω με την ηλεκτρονική δήλωση;

ΔΕΝ  απαιτείται η υποβολή κανενός δικαιολογητικού στην ηλεκτρονική δήλωση.

Όμως, για να δηλώσει κάποιος τα σωστά τετραγωνικά, καλό είναι να σιγουρευτεί αν πράγματι δηλώνει στο Ε9 τα σωστά τετραγωνικά και σε περίπτωση λάθους να το διορθώσει. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να συγκεντρώσει πρώτα τα εξής έγγραφα – στοιχεία:

1) Το συμβόλαιο ιδιοκτησίας.

2) Τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου. Σε περίπτωση που το συμβόλαιο είναι παλαιό και δεν αναγράφει τα ακριβή τετραγωνικά του οικοπέδου ή αγροτεμαχίου.

3) Την οικοδομική άδεια ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο νομιμότητας του κτιρίου (π.χ. νομιμοποίηση με νόμο Τρίτση, εξαίρεση από κατεδάφιση κ.λπ.). Σε περίπτωση που δεν διαθέτουμε το σχετικό έγγραφο, μπορούμε να το προμηθευτούμε μετά από σχετική αίτηση από το αρχείο της Πολεοδομίας.

4) Την κάτοψη της οικοδομικής άδειας, που φαίνονται αναλυτικά οι στεγασμένοι κύριοι και οι βοηθητικοί χώροι.

5) Το έντυπο της οριστικής υπαγωγής τυχόν αυθαιρέτων τμημάτων που αφορούν στο ακίνητο (π.χ. πατάρια, κλείσιμο ημιυπαίθριου, αποθήκη, υπόγεια κ.λπ.).

6) Το τελευταίο Ε9.

7) Πρόσφατο λογαριασμό ρεύματος σε περίπτωση ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου. 8ον) Η δήλωση που υποβάλαμε στο Κτηματολόγιο.

Πρέπει να δηλωθούν η σκάλα και οι κοινόχρηστοι χώροι;

Εξαρτάται από την εκάστοτε περίπτωση:

 • Εάν το ακίνητο είναι διαμέρισμα ή άλλος χώρος (π.χ. γραφείο/κατάστημα), δηλώνουμε ΜΟΝΟ το καθαρό εμβαδό χωρίς κοινόχρηστους χώρους.
 • Εάν το ακίνητο είναι μονοκατοικία ή διπλοκατοικία, τότε δηλώνουμε το συνολικό εμβαδό του ορόφου.

Τι ακριβώς δηλώνω ως τετραγωνικά μέτρα στον Δήμο;

 • Για οριζόντια ιδιοκτησία (π.χ. ανεξάρτητο διαμέρισμα, γραφείο, κατάστημα κ.λπ.) το εμβαδόν του χώρου χωρίς τους κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους.
 • Σε περίπτωση δήλωσης κτισμάτων χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, πρέπει να αναγράφεται η μικτή επιφάνεια αυτών (εξωτερικοί τοίχοι, κλιμακοστάσια, πλατύσκαλα κ.λπ.).
 • Προσθέτουμε στους κύριους χώρους τους κλειστούς ημιυπαίθριους χώρους.
 • Βοηθητικοί χώροι που μετατράπηκαν σε κατοικίες.
 • Αποθήκη, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον όροφο στον οποίο βρίσκεται. Εφόσον η αποθήκη δεν αποτελεί αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία, αναγράφεται ως βοηθητικός χώρος της ιδιοκτησίας, της οποίας αποτελεί παρακολούθημα.
 • Υπόγειο είτε έχει βοηθητική χρήση, είτε μετατράπηκε σε κατοικία.
 • Σοφίτα που μετατράπηκε σε κατοικία.
 • Πατάρι, εφόσον έχει ενιαία λειτουργική ενότητα με το λοιπό κτίσμα, προσαυξάνει την επιφάνεια του κύριου ή βοηθητικού χώρου, ανάλογα με τη χρήση του.
 • Ημιτελές ακίνητο, όταν έχει κατασκευασθεί ο σκελετός της οικοδομής και πριν ολοκληρωθεί η κατασκευή, το οποίο ηλεκτροδοτείται με εργοταξιακή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Πρέπει να διορθώσω και το Κτηματολόγιο;

Ναι. Θα πρέπει να υπάρχει ταύτιση των δηλούμενων τετραγωνικών μέτρων στο Κτηματολόγιο, στο Ε9 και στον Δήμο.

Τι θα γίνει σε όσους δεν υποβάλλουν διορθωτική δήλωση;

Δε θα μπορέσουν να μεταβιβάσουν το ακίνητό τους, αφού για τη σύνταξη συμβολαίων και τη μεταβίβαση ακινήτου είναι απολύτως απαραίτητη η βεβαίωση του Δήμου ότι δεν οφείλουν ΤΑΠ.