ΑΠΟ ΤΟ 1980

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ Α.Ε.

H εταιρεία μας πρωτοϊδρύθηκε το 1980 και σήμερα εδρεύει στην καρδιά του κέντρου της Θεσσαλονίκης και τα γραφεία μας στεγάζονται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας 500 τ.μ. .

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών (management consulting) σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Προσφέρουμε ολοκληρωμένη προσέγγιση στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και συμβάλλουμε αποτελεσματικά στην επίλυση των προβλημάτων και την αντιμετώπιση των προκλήσεων.

Αυξήστε την αποτελεσματικότητα των αποφάσεών σας μέσα από κατάλληλο BusinessPlan, την φιλοσοφία και το όραμα της επιχείρησης, το επιχειρηματικό πνεύμα και τις σωστές επιλογές επένδυσης και τη διαχείριση του προϋπολογισμού.

ακολουθήστε μας

Κατάρτιση-Εκπαίδευση:

Η βαρύτητα της εκπαίδευσης στο επιχειρηματικό περιβάλλον της σύγχρονης πραγματικότητας καθίσταται προφανής. Το διανοητικό κεφάλαιο μιας επιχείρησης δεν καθορίζει μόνο τη στρατηγική ή  την εταιρική κουλτούρα, αλλά κυρίως την ποιότητα και την εξέλιξή της.

Η εταιρεία μας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη σωστή εκπαίδευση των στελεχών και των συνεργατών της με σκοπό την αδιάκοπη μάθηση, ώστε το αποτέλεσμα να κριθεί αντάξιο τόσο των προσδοκιών των πολύτιμων συνεργατών μας, όσο και της δικής μας ηθικής και επαγγελματικής ικανοποίησης.

Ο Αλκιβιάδης Καραγιώργος είναι Λογιστής Α` κατηγορίας, απόφοιτος Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων, καθώς και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Η Δήμητρα Καραγιώργου είναι Λογίστρια Α` κατηγορίας, απόφοιτη Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων, καθώς και υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Το προσωπικό της εταιρείας μας αποτελείται από πτυχιούχους οικονομολόγους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κάτοχοι μεταπτυχιακών διπλωμάτων.

Ενημέρωση:

Οι απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας σε συνδυασμό με τον καταιγισμό των εξελίξεων του κλάδου που προκαλούνται από την οικονομική ύφεση, διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερο ανταγωνιστικό και αβέβαιο κλίμα.

Με την καθημερινή ενημέρωση και τη διαρκή παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων, την ανάλυση των νέων νόμων και εγκυκλίων παρέχουμε λύσεις και έγκυρες συμβουλές για κάθε εξειδικευμένη περίπτωση.

Τεχνολογία:

Ο τομέας της τεχνολογίας κρίνεται πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς των οικονομολόγων. Αναβαθμίζοντας διαρκώς τα πληροφοριακά μας συστήματα, αλλά και τον εξοπλισμό μας, βελτιώνουμε τόσο τις υπηρεσίες μας και την ταχύτητα εξυπηρέτησης των συνεργατών μας, όσο και τα βιβλία μας στο μέγιστο δυνατό βαθμό.