Το www.karagiwrgos.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης πρϊόντων μέσω του Διαδικτύου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Θ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Ο.Ε. » που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη.

Κύριο και πρωταρχικό μέλημα της εταιρείας μας είναι η γνωστοποίηση των όρων, που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του www.karagiwrgos.gr,  προς όλους εσάς τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας και που σκοπό έχει την ενημέρωσή σας για τα δικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και αγορά των προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας.

Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην άνω ιστοσελίδα www.karagiwrgos.grσυνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεσή σας με αυτούς.

Οποιαδήποτε ιδέα, σχόλιο, πρόταση, γραφική απεικόνιση, σήμα ή διαφημιστικό που περιέχεται στην ηλεκτρονική σελίδα της ΑΦΟΙ Θ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Ο.Ε. αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της και όλο το υλικό που εκτυπώνεται ή μπορεί να αποθηκευθεί στον υπολογιστή σας από την ηλεκτρονική σελίδα είναι αυστηρά για προσωπική σας χρήση και παραμένει πνευματική ιδιοκτησία της ΑΦΟΙ Θ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Ο.Ε.

Η ΑΦΟΙ Θ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Ο.Ε. δεν ευθύνεται για τη ζημία που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης της ηλεκτρονικής της σελίδας από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτή, από διακοπές και καθυστερήσεις κατά την χρήση της σελίδας ή τη μετάδοση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν, διακοπές σύνδεσης ή άλλους λόγους.

Η Εταιρεία μας δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες  μεταβολές στους όρους και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση θεωρείται ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν της επίσκεψης στο Δικτυακό μας τόπο.

H Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό της τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή.

Ο χρήστης/ επισκέπτης που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του διαδικτυακού μας τόπου υποχρεούται, να το κάνει σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη σε τρίτους, στη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου ή σε  πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ηλεκτρονικής σελίδας της ΑΦΟΙ Θ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Ο.Ε. διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από αυτούς είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.  

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν φέρει  ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία από επισκέπτες του  διαδικτυακού μας τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή και σε εύλογη αδυναμία παροχής υπηρεσιών και προϊόντων που διατίθενται από αυτόν ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή και υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Δεν ευθύνεται για παράνομη χρήση πιστωτικής κάρτας από μή κάτοχο, εφόσον, δεν έχει δηλωθεί στην τράπεζα η απώλειά της καθώς συνιστά ευθύνη του Πελάτη η φύλαξη της πιστωτικής του κάρτας.

Η Εταιρεία και οι συνεργάτες της καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού της τόπου, χωρίς να εγγυώνται ότι οι λειτουργίες του ή των server του, θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυπογραφικά λάθη και εσφαλμένες τιμές στη βάση δεδομένων.

Σε περίπτωση που η τιμή ή άλλα στοιχεία σχετικά με ένα προϊόν εμφανίζονται εσφαλμένα στην ιστοσελίδα μας, λόγω εσφαλμένης καταχώρισης στη βάση δεδομένων, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας με ταυτόχρονη ενημέρωση του πελάτη σχετικά με την εσφαλμένη παρουσίαση του προϊόντος.