Οι εκδόσεις Καραγιώργος αποτελούν ανεξάρτητο εκδοτικό οίκο με επίκεντρο την οικονομική επιστήμη.

Κύρια επιδίωξη αποτελεί η άμεση ανανέωση των βιβλίων βάσει των εξελίξεων του επιστημονικού κλάδου της Οικονομίας. Στο επίκεντρο των προσπαθειών αυτών βρίσκεται η διαρκής προσπάθεια για διάδοση της γνώσης και η επιθυμία να αποτελούν τα βιβλία μας πολύτιμο αρωγό για τη συνέχιση του έργου του επιστήμονα, του επαγγελματία, του φοιτητή.

Οι εκδόσεις “Νάματα” δημιουργήθηκαν με κύριο σκοπό τη συμβολή στον κλάδο των εκδόσεων , ώστε να περιληφθούν βιβλία που ενισχύουν τη γνώση σε ένα ευρύτερο φάσμα, τα οποία και κρίνονται πολύτιμα για τη μόρφωση, την παιδεία και την πνευματική καλλιέργεια. Ο οίκος “Νάματα” περιλαμβάνει πλέον συγγράμματα λογιστικής, κοστολόγησης, φορολογίας, μάρκετινγκ, χρηματοοικονομικής, διοίκησης, καθώς και χρηματοοικονομικής ανάλυσης.

Με σεβασμό απέναντι συγγραφέα, τον αναγνώστη και τον επαγγελματία προσχωρούμε με εκδόσεις που έχουν ως στόχο την εξέλιξη του εκάστοτε κλάδου και τη διασφάλιση της ποιότητας και των αρχών της επιστήμης τους.

Αποτίμηση Επιχείρησης και Τίτλων Βάσει Δημοσιευμένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Σύμφωνα με τα Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά

70,00 

Διαχείριση και Μαρκετινγκ Εκδηλώσεων

40,00 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

50,00 

Διοικητική Λογιστική-Κοστολόγηση και Αποφάσεις

70,00 

Εισαγωγή Στη Χρηματοοικονομική Λογιστική

50,00 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

25,00 

Εφαρμοσμένη Λογιστική Εταιρειών

50,00 

Η Διαχείριση και το Μάρκετινγκ των Τουριστικών Προορισμών

70,00 

Κοστολόγηση,Διοικητική Λογιστική

30,00 

Λογιστική – Σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα

70,00 

Λογιστική Εταιρειών – Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων

70,00 

Λογιστική Εταιριών και Φορολογία Εισοδήματος

50,00