Οι εκδόσεις Καραγιώργος αποτελούν ανεξάρτητο εκδοτικό οίκο με επίκεντρο την οικονομική επιστήμη.

Κύρια επιδίωξη αποτελεί η άμεση ανανέωση των βιβλίων βάσει των εξελίξεων του επιστημονικού κλάδου της Οικονομίας. Στο επίκεντρο των προσπαθειών αυτών βρίσκεται η διαρκής προσπάθεια για διάδοση της γνώσης και η επιθυμία να αποτελούν τα βιβλία μας πολύτιμο αρωγό για τη συνέχιση του έργου του επιστήμονα, του επαγγελματία, του φοιτητή.

Οι εκδόσεις “Νάματα” δημιουργήθηκαν με κύριο σκοπό τη συμβολή στον κλάδο των εκδόσεων , ώστε να περιληφθούν βιβλία που ενισχύουν τη γνώση σε ένα ευρύτερο φάσμα, τα οποία και κρίνονται πολύτιμα για τη μόρφωση, την παιδεία και την πνευματική καλλιέργεια. Ο οίκος “Νάματα” περιλαμβάνει πλέον συγγράμματα λογιστικής, κοστολόγησης, φορολογίας, μάρκετινγκ, χρηματοοικονομικής, διοίκησης, καθώς και χρηματοοικονομικής ανάλυσης.

Με σεβασμό απέναντι συγγραφέα, τον αναγνώστη και τον επαγγελματία προσχωρούμε με εκδόσεις που έχουν ως στόχο την εξέλιξη του εκάστοτε κλάδου και τη διασφάλιση της ποιότητας και των αρχών της επιστήμης τους.

Μια Μελωδία για τους Ανθρώπους

4,00 

Μηχανογραφημένη Λογιστική – Θεωρία & Πράξη

50,00 

Εισαγωγή Στη Χρηματοοικονομική Λογιστική

50,00 

Χρηματοοικονομική Λογιστική

50,00 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

50,00 

Φορολογική Πρακτική

50,00 

Λογιστική Εταιριών και Φορολογία Εισοδήματος

50,00 

Μηχανογραφημένη Κοστολόγηση – Θεωρία και Πράξη

50,00 

Η Διαχείριση και το Μάρκετινγκ των Τουριστικών Προορισμών

70,00 

Διοικητική Λογιστική-Κοστολόγηση και Αποφάσεις

70,00 

Διαχείριση και Μαρκετινγκ Εκδηλώσεων

40,00 

Κοστολόγηση,Διοικητική Λογιστική

30,00